Sbor Českobratrské církve evangelické

v Praze – Braníku

Sborový program


Kalendář najdete na konci této stránky.

Pravidelný program – aktivity zde v kostele:

neděle 9.30–10.30 bohoslužby a Nedělní škola
po bohoslužbách jste zváni do kavárny bratra Václava (káva, čaj, brambůrky, buchty… a hlavně neformální společenství)
1. neděle v měsíci: rodinné bohoslužby
3. neděle v měsíci: vysluhování Večeře Páně
od 14.00 bohoslužby Pražské společenství Kristovo
Pondělí 18.30–21.30 schůze staršovstva (řešení technických problémů okolo života sboru; 2. pondělí v měsíci)
Úterý 7.30–8.00 modlitební setkání (chvály, modlitby za sbor, za osobní i společenské problémy)
8.08–8.38 společné čtení knihy: Kateřina Lachmanová – „Síla přímluvné modlitby“
19.00–21.00 „Křesťanština“ (setkání všech, kteří hledají základní orientaci v základních křesťanských pojmech, Bibli, věrouce apod.) (1., 3., a 5. úterý v měsíci)
19.00–21.00 „PoMlaSG“ (setkání postmládežnické střední generace)
(2. a 4. úterý v měsíci)
Středa od 17.00 práce na zahradě
18.00–19.30 biblická hodina (biblické vzdělávání pro všechny generace)
Čtvrtek 18.30–20.30 mládež (setkání mladých lidí ve věku ca. od 15 let s biblickým programem, modlitbami a zpěvem)
Pátek 15.30–17.00 dorost
23.00–3.00 Noční modlitební stráž „Ambasáda Boží“ (ruskojazyčně)

Máte-li zájem, můžete se zapojit i do dalších aktivit sboru:

Máte-li jakýkoli dotaz, nebojte se zeptat e-mailem, telefonicky nebo v úředních hodinách faráře zde v kostele (v úterý 14.00–17.00 či jindy dle osobní dohody s farářem, např. ve středu po biblické hodině, v neděli po bohoslužbách… (nejlépe po předchozí telefonické domluvě, protože farář může být i v těchto hodinách vázán povinnostmi mimo sborovou kancelář). Všechny potřebné kontakty naleznete na kontaktní stránce.


Kontakt

Sbor ČCE v Praze 4-Braníku
Modřanská 1821/118
147 00 Praha 4
Telefon (kancelář): 244 461 037 (mimo úřední hodiny záznamník)
Telefon (mobil faráře): 739 244 833
E-mail sboru: branik@evangnet.cz
E-mail faráře: jaroslav.pechar@evangnet.cz