Akusticky evokované potenciály

Třída 1 – diagnostika/klinická práce

Interacoustics Eclipse

Moderní univerzální platforma s možností vyšetření AEP, ASSR, VEMP a OAE. Navrženo pro hladkou integraci do vašeho pracovního postupu s vysokou spolehlivostí a perfektními výsledky.

 • Modulární koncepce s budoucí podporou
 • Jedinečný předzesilovač
 • Intuitivní uživatelské rozhraní s možností přizpůsobení podle potřeby uživatele

Měřící moduly:

EP 15

 

 • Diagnostické vyšetření prahu krátkolatenčních ABR, neurologický test ABR a eABR
 • Bayesianské váhování, výpočet Fmp a poměru signál/šum 3:1
 • Možnost označení CR, RA, INC na křivkách
 • Normativní hodnoty latencí pro impulz, CE-Chirp®, NB CE-Chirp®, CE-Chirp® LS a NB CE-Chirp® L

EP 25

Kromě vlastností, které má modul EP15 má navíc:

 • Testy AMLR, ALLR & P300/MMN
 • Výpočet poměru oblasti ECochG podle Johna Ferraro
 • Výzkumný modul
 • Testy CM a ECochG (volitelně lze i u EP15)

ASSR

 

 • Diagnostické vyšetření prahu krátkolatenčních ABR, neurologický test ABR a eABR
 • Bayesianské váhování, výpočet Fmp a poměru signál/šum 3:1
 • Možnost označení CR, RA, INC na křivkách
 • Normativní hodnoty latencí pro impulz, CE-Chirp®, NB CE-Chirp®, CE-Chirp® LS a NB CE-Chirp® L

ABRIS (modul ABR pro screening novorozenců) 

Výsledkem testu je jednoduchý výsledek PROŠEL/ODKÁZAT, který vyžaduje pouze minimální zaškolení obsluhy zařízení; test je automatický a objektivní. Jak vyplývá z mnoha klinických výsledků využívajících dvoustupňový screening, specificita testu ABRIS (schopnost správně vyřadit novorozence s notmálním sluchem) dosahuje až 99,7%. Z velkého počtu simulací potom vyplývá citlivost testu ABRIS (schopnost správně identifikovat novorozence se sluchovými problémy) 99,99%.

VEMP

Kromě vlastností, které má modul EP15 má navíc:

 • Testy AMLR, ALLR & P300/MMN
 • Výpočet poměru oblasti ECochG podle Johna Ferraro
 • Výzkumný modul
 • Testy CM a ECochG (volitelně lze i u EP15)

Klinické moduly otoakustických emisí:

S novou aplikací Interacoustics OAE Suite lze vyšetřovat DPOAE a/nebo TEOAE.

Základními rysy jsou: indikátor vložení sondy, rozdělená obrazovka na jednotlivé grafy a tabulky s výsledky testů, zobrazení historických testů na pozadí, prodloužení testu a přidání většího počtu stop, nastavení kritéria pro zobrazení výsledku PROŠEL/ODKÁZAT při screeningu sluchu. Váhované zprůměrování zlepšuje kvalitu dat a zkracuje dobu měření.

TEOAE – impulzem evokované otoakustické emise

Modul TEOAE používá pro vyvolání emisí nelineární širokopásmový stimul. Rozsáhlá škála klinických voleb umožňuje plně klinické vyhodnocení TEOAE. Frekvenční rozsah vyšetření je 500 – 5500 Hz.

DPOAE – otoakustické emise vznikající jako produkt zkreslení

Kromě vlastností, které má modul EP15 má navíc:

 • Testy AMLR, ALLR & P300/MMN
 • Výpočet poměru oblasti ECochG podle Johna Ferraro
 • Výzkumný modul
 • Testy CM a ECochG (volitelně lze i u EP15)

Třída 2 – vyhledávání

Interacoustics Titan ABRIS440

Modulová platforma Titan kromě vyšetření tympanometrie a OAE nabízí v jednom ze svých měřících modulů (ABRIS440) i rychlý ABR screening sluchu novorozenců i dospělých metodou automatického vyšetření akusticky evokovaných potenciálů mozkového kmene.
Screeningový modul ABRIS díky průlomovému stimulu CE-Chirp® a váhovanému průměrování zkracuje čas testu až o 50% ve srovnání s impulzním stimulem. Rychlé měření pomocí snadného uživatelského rozhraní (v PC nebo v ruční jednotce) a uživatelsky definovatelným protokolům ABRIS vyniká kvalitou a bezkonkurenční použitelností.
Po přípravě pacienta jednoduše stiskněte start a počkejte na úspěšný výsledek. Za kratičkou dobu standardní protokol ABRIS440 CE-Chirp® (35dBnHL) automaticky poskytne spolehlivý výsledek ABR s citlivostí 99,9 % a specificitou více než 96 %. Výběr ze čtyř měničů, které jsou automaticky detekovány při připojení k předzesilovači.
Další moduly naleznete na následujících odkazech: tympanometrie, širokopásmová tympanometrie, (mapování akustické impedance), eSRT, TEOAE, DPOAE

Třída 2 – vyhledávání

Interacoustics Sera

Přístroj s automatickým ABR testem Sera™ poskytuje spolehlivý a snadno interpretovatelný výsledek PROŠEL/ODKÁZAT – důležitý v každém programu novorozeneckého screeningu. Řešení vychází z rozsáhlého klinického výzkumu a mnohaletých zkušeností výrobce s testováním ABR. Protokol poskytuje spolehlivý výsledek s citlivostí 99,9 % a specificitou větší než 96 %. Algoritmus ABRIS používá metodu váhovaného průměrování. V náročných podmínkách testu (hluk) lze k jejich eliminaci použít EarCups kryty uší.Přístroj s automatickým ABR testem Sera™ poskytuje spolehlivý a snadno interpretovatelný výsledek PROŠEL/ODKÁZAT – důležitý v každém programu novorozeneckého screeningu. Řešení vychází z rozsáhlého klinického výzkumu a mnohaletých zkušeností výrobce s testováním ABR. Protokol poskytuje spolehlivý výsledek s citlivostí 99,9 % a specificitou větší než 96 %. Algoritmus ABRIS používá metodu váhovaného průměrování. V náročných podmínkách testu (hluk) lze k jejich eliminaci použít EarCups kryty uší.

Vlastnosti:

 •  Automatický screeningový test ABR obvykle za méně než 30 vteřin
 • Současný test obou uší unikátním stimulem CE-Chirp®

Doplňkové automatické screeningové měřící moduly:

 •  DPOAE: frekvenční rozsah 2000 – 5000 Hz, intenzita 65/55 dB SPL, doba testu 60 vteřin.
 • TEOAE: frekvenční rozsah 1500 – 4000 Hz, intenzita 83 dB peSPL (řízeno AGC) , doba testu 60 vteřin.

Třída 1 – diagnostika/klinická práce

PATH MEDICAL Sentiero Advanced

Modulární přístroj poskytující kombinace fyziologických a psychoakustických testů. Se svými moduly akusticky evokovaných potenciálů mozkového kmene přichází malý, ale svými vlastnostmi mocný přístroj s plně diagnostickým řešením i s možností rychlého automatického screenigového vyšetření ABR nebo ASSR s výsledkem PROŠEL/ODKÁZAT. Je ovládán buď z dotykového displeje nebo z připojeného PC.

Vlastní konfigurace je dána licencí pro následující měřící moduly:

ABR nebo Binaurální ABR

 

 • Možnost stimulace OAE sondou, sluchátky, vložnými sluch., kostním vibrátorem)
 • stimul „klik“ a „chirp“
 • binaurální licence snižuje dobu trvání testu na cca 60 % (konfigurace elektrod vertex – temeno + zemní)
 • intenzita 0 – cca 80 dB nHL, 6 předvoleb pro různé protokoly, až 8 křivek v jednom protokolu
 • kritérium automatického pokračování a automatického zastavení
 • markery latencí I, III a V vlny, možnost řízení z PC nebo z dotykové obrazovky přístroje
 • možnost autonomního provozu, PC databáze s možností vyhodnocení dat (volitelně), tisk přes PC tiskárnu
 • Volitelné doplňky: frekvenčně rozlišené ABR (3 pásma úzkopásmový „chirp“ nebo tónové svazky na více frekvencích), ECochG.

ASSR

Diagnostický modul ustálených potenciálů měří každé ucho na 4 frekvencích současně, stimulace sluchátky, vložnými sluchátky, obsahuje mód pevné nebo adaptivní intenzity.

Tympanometrie

Doplňkový hardwarový modul TY-MA s vlastnostmi diagnostického tympanometru (třída 2) nebo multifrekvenčního klinického tympanometru (třída 1) s impedančním mapováním dle licence.

TEOAE

 

Diagnostický modul „klikem“ evokovaných otoakustických emisí, v případě připojení dvou sond současné vyšetření obou uší. Rychlý screeningový test s automatickým výsledkem PROŠEL/ODKÁZAT a diagnostický test s frekvenčním rozlišením odpovědí.

DPOAE

Diagnostický modul otoakustických emisí vznikajících jako produkt zkreslení, v případě připojení dvou sond současné vyšetření obou uší. Rychlý screeningový test s automatickým výsledkem PROŠEL/ODKÁZAT a diagnostický test s frekvenčním rozlišením odpovědí.

Testy jsou plně konfigurovatelné (frekvence, intenzity, délka).

Volitelné doplňky: FMDPOAE – frekvenčně rozmítané DPOAE, DPHiRES – DPOAE s vysokým rozlišením

DP THRES

Unikátní diagnostický modul pro určení sluchového prahu pomocí interpolace vymizení DPOAE.
K vyšetření není nutné zpětná vazba od pacienta (pacientské tlačítko).
Odhad sluchového prahu obvykle souhlasí se subjektivním prahovým tónovým audiogramem s chybou do 10 dB.

PTA3/PTA4

 

Moduly screeningového (PTA4, pouze vzdušné vedení) a diagnostického audiometru (PTA3, vzdušné a kostní vedení, maskování)

Volitelně: HF PTA – vysokofrekvenční audiometrie

Psychoakustické testy

 • MAGIC (interaktivní dětská audiometrie „vyšetření hrou“, 4 symboly, pro děti od 4 let)
 • BASD (nonverbální test sluchové nedostatečnosti pro rozumění řeči – pouze pro vyhodnocení)
 • MATCH (test slovní audiometrie pro děti založený na obrázcích, věk >2 roky)
 • SUN (modul rozpoznání řeči v šumu – fonémový test)

 

Třída 1 – diagnostika/klinická práce

Biomed eABRUSB

Zařízení pro záznam a vyhodnocení krátkolatenčních akusticky evokovaných potenciálů mozkového kmene. Hardwarová jednotka je napájena z USB portu řídícího PC.

Zařízení má následující parametry:

 • Stimulace sluchátky nebo vložnými sluchátky
 • Stimul: „klik“, tónový svazek, „chirp“, polarita zhušťující, zřeďující, střídavá
 • Maskování šumem
 • Vzorkování 24 bitů/2 kanály, CMR > 130 dB na 50 Hz/60Hz
 • Až 10 000 stop (zprůměrovaných záznamů)

 

Sídlo

Náměstí 14. října 3
150 00 Praha 5

Tel.: 222 360 807
GSM: 777 729 252
Fax: 312 310 300
E-mail: info@fonika.cz

IČ: 289 250 50
DIČ: C289 250 50

}

Provozní doba pro veřejnost

Úterý a čtvrtek:
9:00 – 17:00
(s polední přestávkou)

Ostatní dny po předchozím objednání.

Prodej baterií: pondělí – pátek

j

Napište nám