Audiometry

Třída 4 – Vyhledávání / monitoring

Interacoustics AS608

Jeden kanál: tón
Základní licence B:

 • Tónová audiometrie
 • Sluchátka

 

Licence E: navíc vestavěný mikrofon obsluhy

 •  pacientské tlačítko
 • modifikovaný Hughson-Westlake
 • přenos dat z audiometru do PC po vyšetření
 • čeština v PC aplikaci, OtoAccess™, NOAH System 4 kompat

Třída 3 – základní diagnostika

Interacoustics AD226

Dva kanály: tón a maskování
Základní licence B:

 •  Barevný displej
 •  Tónová audiometrie
 •  Sluchátka
 •  Kostní vibrátor
 •  Speciální testy: Stenger, modifikovaný Hughson-Westlake, ABLB

 

Licence Hybrid: on-line řízení z PC nebo přenos dat z audiometru po vyšetření, čeština v aplikaci, OtoAccess™, NOAH System 4 kompatibilní
Licence E: navíc Békésy, SISI, Langenbeck

 • Možnost přímého tisku na USB tiskárně
 • Tiskárna na termopapír*
  *) volitelně

Třída 2 – klinická práce

Interacoustics AD528

Dva kanály: tón a maskování

 • Velký barevný displej, čeština na displeji
 • Tónová audiometrie, (dvoukanálová*) řečová audiometrie, slovní sestavy v paměti v přístroji
 • Sluchátka, kostní vibrátor, linkový výstup do volného pole
 • Speciální testy: Stenger, modifikovaný Hughson-Westlake, SISI*, ABLB*, Békésy*, Langenbeck*, Weber*

 

Licence Sync: přenos dat z audiometru po vyšetření, čeština v aplikaci, OtoAccess™, NOAH System 4 kompatibilní

 • Možnost přímého tisku na USB tiskárně
 • Tiskárna na termopapír*
  *) volitelně

Interacoustics AD629

Dva kanály: tón a maskování
Základní licence B:

 • Velký barevný displej, čeština na displeji
 • Tónová audiometrie,  řečová audiometrie, slovní sestavy v paměti v přístroji
 • Sluchátka, kostní vibrátor, linkový výstup do volného pole
 • Speciální testy: SISI, Stenger, modifikovaný Hughson-Westlake, ABLB, Weber

Licence Sync: přenos dat z audiometru po vyšetření, čeština v aplikaci, OtoAccess™, NOAH System 4 kompatibilní

Licence Hybrid: ve srovnání s licencí Sync navíc on-line řízení audiometru z PC

Licence E: navíc binaurální řečový test, simulátor sluchové ztráty (HLS), simulátor sluchadel (MHA), Langenbeck

 • Možnost přímého tisku na USB tiskárně

Doplňky: Quick SIN*, TEN test*, vysokofrekvenční audiometrie*, tiskárna na termopapír*
*) volitelně

Klinická kombinace audiometr třídy 2/tympanometr třídy 1

Interacoustics AA222  

 •  Audiometr vlastnostmi odpovídá typu AD629
 •  Tympanometr vlastnostmi odpovídá typu AT235
 •  Podrobnosti– viz Tympanometry/AA222

Interacoustics AC40

Dva nezávislé kanály, klasický audiometr
Základní licence B:

 • Velký barevný displej, čeština na displeji
 • Tónová audiometrie (vč. vysokofrekvenční), řečová audiometrie, slovní sestavy v paměti
 • VF sluchátka, kostní vibrátor, vestavěný zesilovač volného pole
 • Speciální testy: Békésy, SISI, Langenbeck, Stenger, modifikovaný Hughson-Westlake, ABLB, binaurální řečový test, simulátor sluchové ztráty (HLS), Weber, únavnost, simulátor sluchadel (MHA)

Licence Sync: přenos dat z audiometru po vyšetření, čeština v aplikaci, OtoAccess™, NOAH System 4 kompatibilní

Licence Hybrid: ve srovnání s licencí Sync navíc on-line řízení audiometru z PC

Licence E: navíc pediatrický šum, TEN test, MLD, multifrekvenční audiometrie

 • Možnost přímého tisku na USB tiskárně
 • Doplňky: Quick SIN*, TEN test*, vysokofrekvenční audiometrie*, tiskárna na termopapír*

*) volitelně

Interacoustics Callisto

Dva nezávislé kanály, PC audiometr (ke svému provozu potřebuje PC)
Základní licence B:

 • Čeština v řídící PC aplikaci, OtoAccess™, NOAH System 4 kompatibilní
 • Tónová audiometrie, řečová audiometrie, slovní sestavy v PC
 • Sluchátka, kostní vibrátor, linkový výstup do volného pole
 • Tisk výsledků na PC tiskárně
 • Speciální testy: Békésy, Langenbeck, Stenger, modifikovaný Hughson-Westlake, ABLB, binaurální řečový test, Weber

Doplňky: simulátor sluchové ztráty (HLS)*, simulátor sluchadel (MHA)*, Quick SIN*, SISI*, vysokofrekvenční audiometrie (vč. vysokofrekvenčních sluchátek do 16 kHz místo standardních sluchátek)*, TEN test*, měřící moduly HIT* a REM* – viz Analyzátory sluchadel/REM systémy.

Licence E: simulátor sluchové ztráty (HLS)*, simulátor sluchadel (MHA)*, ANL, SIQ, SIN, multifrekvenční audiometrie

*) volitelně

Interacoustics Affinity2.0/Equinox2.0 

Dva nezávislé kanály, PC audiometr (ke svému provozu potřebuje PC)

 • Čeština v řídící PC aplikaci, OtoAccess™, NOAH System 4 kompatibilní
 • Tónová audiometrie, řečová audiometrie
 • Sluchátka, kostní vibrátor, vestavěný zesilovač volného pole (Affinity – vestavěná komůrka pro testování sluchadel – využívá ji modul HIT)
 • Tisk výsledků na PC tiskárně

Speciální testy: Békésy, Langenbeck, Stenger, modifikovaný Hughson-Westlake, ABLB, binaurální řečový test, Weber, únavnost, ANL, SIQ, SIN

Doplňky: SISI*, slovní sestavy v PC*, simulátor sluchové ztráty (HLS)*, simulátor sluchadel (MHA)*, Quick SIN*, MLD*, vysokofrekvenční audiometrie (vč. vysokofrekvenčních sluchátek do 16 kHz místo standardních sluchátek)*, multifrekvenční audiometrie*, TEN test*, únavnost*, měřící moduly HIT* a

REM* – viz Analyzátory sluchadel/REM systémy.
*) volitelně

Sídlo

Náměstí 14. října 3
150 00 Praha 5

Tel.: 222 360 807
GSM: 777 729 252
Fax: 312 310 300
E-mail: info@fonika.cz

IČ: 289 250 50
DIČ: C289 250 50

}

Provozní doba pro veřejnost

Úterý a čtvrtek:
9:00 – 17:00
(s polední přestávkou)

Ostatní dny po předchozím objednání.

Prodej baterií: pondělí – pátek

j

Napište nám