Diagnostické přístroje – poradna

Vhodné vybavení ordinací

Ordinace ORL lékaře:

 • preferujete-li přenosný přístroj, optimální variantou pro vás je tympanometr Titan ve verzi Diagnostic. Tento přístroj vyniká až neuvěřitelně vysokou rychlostí měření a „umí“ již podstatně víc než nejobyčejnější screeningové typy. Kromě křivky poddajnosti ušního bubínku je schopen měřit i funkci Eustachovy trubice ucha s neperforovaným ušním bubínkem, ipsi i kontralaterální reflexy, a to jak prahy, tak i únavnost reflexů. Změřená data vidíte na barevném dispeji tohoto ručního přenosného přístroje. Tisk je možný na (volitelné) tiskárně na teplocitlivý papír. Vestavěný Bluetooth a USB rozhraní však umožňují spolupráci s počítačem typu PC (NOAH a OtoAccess kompatibilní), který se stará o vyhodnocení, archivaci a tisk zpráv na běžné standardní tiskárně připojené k počítači. PC aplikace i přístroj sám komunikují s obsluhou v češtině.
 • výbornou stolní variantou diagnostického/klinického přístroje je AT235. Kromě výše uvedeného zdůrazňujeme, že i v základní verzi je navíc schopen měřit funkci Eustachovy trubice ucha s perforovaným ušním bubínkem, na velkém barevném displeji lze zapnout funkci pro rozptýlení dětí během měření – pohyblivý vláček. Tympanometr má nádavkem i zabudovaný audiometr typu 4 pro vyšetření tónové audiometrie vzdušným vedením (je třeba doplnit audiometrická sluchátka – volitelně). Pomocí licence Sync přístroj komunikuje s PC po připojení USB kabelem (NOAH a OtoAccess kompatibilní). Čeština na displeji.
 • stačí-li vám pouze základní funkce, používejte Titan ve verzi Screening. Zastane spolehlivě měření poddajnosti bubínku a základní měření ipsilaterálních reflexů. Volitelně lze v přístroji aktivovat Bluetooth rozhraní. Tisk na volitelné Bluetooth tiskárně nebo přes počítačovou tiskárnu (viz výše).
 • „ekonomickou“ variantou pro vás bude ověřený screeningový tympanometr MT10. Výsledky základního vyšetření poddajnosti a ipsilaterálních reflexů vidíte postupně na displeji ručního přístroje. Tisk je možný na volitelné tiskárně na teplocitlivý papír. Přístroj nemá na displeji češtinu

Foniatrická ordinace:

 • varianty vhodných tympanometrů jsou popsány výše u doporučeného vybavení ordinace ORL lékaře.
 • optimální variantou PC audiometru, který vám kromě svých užitných vlastností poskytne i maximální komfort při práci, je dvoukanálový klinický audiometr Equinox + AC440. Je to vlastně „černá skříňka“ připojená k počítači typu PC USB kabelem. Všechny parametry testů, odezvu pacienta, audiogramy vidíte na obrazovce počítače (optimálně notebooku). Aplikace AC440 je NOAH a OtoAccess kompatibilní a stará se o vyhodnocení, archivaci a tisk zpráv/audiogramů na běžné standardní tiskárně připojené k počítači. K audiometru je možné doobjednat též řadu speciálních testů podle vašich potřeb. Preferujete-li klasické ovládání, dodáme (volitelně) i speciální audiometrický ovládací panel. Slova při slovní audiometrii jsou reprodukována přímo z pevného disku, odpadá tak nutnost připojení a kalibrace externího CD nebo MP3 přehrávače.
 • pro milovníky klasické konstrukce je nejvhodnější klinický audiometr typu 2 AD629 licence E a jeho ekonomičtější varianta AD629 licence B. Obě varianty měří vzdušné a kostní vedení, tónovou a slovní audiometrii. Slovní sestavy jsou uloženy přímo v paměti audiometru a jsou spouštěny z jeho klávesnice. Nadprahové testy: Licence B obsahuje standardně Weber, SISI, ABLB, Stenger, Hughson & Westlake. Z hlediska předpisů tato varianta po doplnění systémem pro vyšetření ve volném poli (volitelně) splňuje zákonné požadavky na pracoviště pro výdej foeniatrických pomůcek – sluchadel. Licence E má navíc další speciální testy, např. Langenbeck, Békésy, slovní Stenger, MHA a HLS (simulátor sluchadel a sluchové ztráty), dvoukanálovou slovní audiometrii apod. Volitelně umožňují spolupráci s počítačem typu PC (licence Hybrid nebo Sync – NOAH a OtoAccess kompatibilní), který se stará o vyhodnocení, archivaci a tisk zpráv na běžné standardní tiskárně připojené k počítači.
 • „nejkliničtější“ klasickým přístrojem je velký klinický audiometr typu 1 AC40 licence E a jeho ekonomičtější varianta AC40 licence B. Obě varianty měří vzdušné a kostní vedení, tónovou a slovní audiometrii. Slovní sestavy jsou uloženy přímo v paměti audiometru a jsou spouštěny z jeho klávesnice. Nadprahové testy: Licence B obsahuje standardně Weber, SISI, ABLB, Stenger, Langenbeck, Tone Decay, Hughson & Westlake a Békésy testy a vf audiometrii, Licence E má i řadu dalších, např. TEN, MLD, MF, PED (pediatrický šum) apod. Volitelně umožňují spolupráci s počítačem typu PC (licence Hybrid – NOAH a OtoAccess kompatibilní), který se stará o vyhodnocení, archivaci a tisk zpráv na běžné standardní tiskárně připojené k počítači.
 • nejekonomičtější variantou klinického audiometru typu 2 je AD528 s doplňkem dvoukanálové slovní audiometrie. Vzdušné, kostní vedení, volné pole (volitelný doplněk), tón, Stenger. Slovní sestavy volně šířitelného olomouckého CD „Česká slovní audiometrie“ i licencované větné srozumitelnosti v šumu jsou při dodání nahrány v paměti audiometru (chcete-li používat větnou srozumitelnost v šumu, je nutné si zakoupit příslušnou publikaci).
 • chcete-li měřit v audiometrické kabině ve volném poli, minimálním řešením pro vás je kabina IAC série 350. Kabina je dodávána buď jako pojízdná – vybavená kolečky nebo stacionární – s podlahou odpruženou speciálními antivibračními silentbloky. Audiometr je umístěn vně kabiny na integrovaném/sklopném stolku a se sluchátky, kostním vibrátorem, pacientským tlačítkem reproduktory volného pole a dalším příslušenstvím je propojen přes propojovací panel, který je součástí kabiny. Panel obsahuje i USB konektor, takže je vhodný pro instalaci některého z PC audiometrů přímo do kabiny. Kabina splňuje požadavky normy EN ISO 26189.
 • další varianty kabin zn. PUMA Soundproofing dodáváme v různých velikostech s různými doplňky (tichý ventilační systém, sklopný stolek pro audiometr apod.)
 • důrazně nedoporučujeme různé protihlukové úpravy místností, v minulosti velmi populární! Tichá komora je vyhláškou 92/2012 Sb. ve znění vyžadována z toho důvodu, aby nebylo audiometrické vyšetření rušeno hluky z okolí, které zkreslují hlavně měření sluchu osob s normálním sluchem nebo slabou sluchovou ztrátou.
  Protihlukové úpravy místností, tak jak byly prováděny a jak je lze stále spatřit na mnoha pracovištích, vnitřním obložením místnosti (speciální jehlany, dlaždice apod.) brání odrazům zvuků v místnosti, avšak hluky z vnějšího prostoru prakticky netlumí. Pokud se tedy pro tuto variantu přesto rozhodnete, požadujte od zhotovitele úprav informace o útlumu hluků z okolí, ne o útlumu hluků v místnosti.
 • pro vaši představu o tom, jakou roli hrají hluky okolí a proč je důležité je tlumit: pokud bude v okolí upravené místnosti nekdo mluvit tichou řečí (50 až 55 dB SPL) a místnost bude mít v okolí řečových kmitočtů (např. 1000 až 2000 Hz) útlum hluků z okolí asi 25 dB, bude teoreticky nemožné měřit ve volném poli intenzity nižší než 25 až 30 dB SPL, protože budou přemaskovány hlukem okolí. Proto i pacient se zcela dobrým sluchem bude při vyšetření slovní audiometrie ve volném poli mít zdánlivě zhoršený sluch až o 12 dB proti normálnímu sluchu (práh 50% srozumitelnosti slov). Při tónové audiometrii vzdušným vedením platí to samé, avšak sluchátka audiometru jsou opatřena náušníky, případně ještě protihlukovými kryty, které zlepšují ochranu proti hluku okolí.

Doplněk pro foniatrickou ordinaci s výdejem sluchadel:

zařízení pro slovní audiometrii ve volném poli se skládá ze tří částí:

 • zdroje signálu 
 1.  v případě výše navrhovaných přístrojů audiometry AD528, AD629, AC40, Equinox jsou schopny slovní sestavy reprodukovat přímo z pevného disku řídícího počítače nebo z paměti přístroje, zde není třeba dalšího doplňku.
 2. v případě starších audiometrů, které potřebují připojený externí přehrávač CD nebo MP3 se na nás obraťte. Pozor! Nehodí se jakýkoliv CD nebo MP3 přehrávač.
 • zesilovače pro reproduktory 
 1. audiometry Equinox a AC40 mají vhodný výkonový zesilovač pro reproduktory již vestavěn, AD528 a AD629 mají linkový výstup, ke kterému je třeba připojit vhodný externí audiometrický zesilovač pro reproduktory volného pole nebo aktivní reproduktorové soustavy.
 • reproduktory
 1.  máte-li k dispozici vestavěný nebo externí zesilovač pro reproduktory volného pole, použijete pár jakostních nízkoobjemových reproduktorových soustav. Pokud nechcete měřit tónovou audiometrii ve volném poli i na velmi hlubokých a vysokých kmitočtech, stačí i jednopásmové.
 2. pokud je k dispozici pouze linkový (nevýkonný) výstup, potřebujete dvojici audiometrických jakostních reproduktorových soustav s vestavěným zesilovačem. Reproduktorové soustavy pro počítač zpravidla nelze použít:
 3. Pokud připojíte necertifikovaný doplněk ke zdravotnickému prostředku, pozbývá platnosti označení zdravotnického prostředku značkou CE, v lepším případě se stáváte tvůrcem medicínského elektrického systému a osobně odpovídáte za splnění příslušných bezpečnostních a EMC norem pro tento systém.
 4. samozřejmostí zůstává, že celý systém se musí iniciálně kalibrovat hlukoměrem.

 

Ordinace pracovního lékařství:

 •  pokud chcete měřit vzdušné i kostní vedení, je ideální variantou audiometr AD226, dovybavený protihlukovými kryty sluchátek. Obsahuje i základní speciální testy ABLB, Stenger a Hughson & Westlake, (licence E: SISI a automatický test Békésy).
 • minimální variantou je AS608 / AS608e. Měří tónovou audiometrii vzdušným vedením, typ AS608e má navíc USB rozhraní (je NOAH a OtoAccess kompatibilní) a automatický test Hughson & Westlake.
 • potřebujete-li k dispozici vhodné tiché prostředí, důrazně doporučujeme použití audiometrické kabiny, vhodným řešením pro vás je kabina IAC série 250. Kabina je dodávána buď jako pojízdná – vybavená kolečky a svými rozměry projde většinou standardních dveří – vhodné pro použití v provozech, kde není k audiometrii vyčleněna zvláštní místnost. Audiometr je umístěn vně kabiny na integrovaném/sklopném stolku a se sluchátky, kostním vibrátorem a pacientským tlačítkem je propojen přes propojovací panel, který je součástí kabiny. Kabina splňuje požadavky normy EN ISO 26189. Dalšími variantami jsou kabiny PUMA Soundproofing – nabídneme výběr různých velikostí. 

Sídlo

Náměstí 14. října 3
150 00 Praha 5

Tel.: 222 360 807
GSM: 777 729 252
Fax: 312 310 300
E-mail: info@fonika.cz

IČ: 289 250 50
DIČ: C289 250 50

}

Provozní doba pro veřejnost

Úterý a čtvrtek:
9:00 – 17:00
(s polední přestávkou)

Ostatní dny po předchozím objednání.

Prodej baterií: pondělí – pátek

j

Napište nám